Ratten zijn zeer schadelijk voor de volksgezondheid. Ze kunnen zich op allerlei ongewenste plaatsen ophouden. Het zijn alleseters, met een duidelijke voorkeur voor granen, knolgewassen, groenten, fruit, vlees, vis en zelfs jong vee wordt soms aangevallen

De meest voorkomende rattensoort in ons land is de bruine rat. Ook bij dit knaagdier is de kleur niet kenmerkend. Er zijn veel plaatsen waar de bruine rat zich op kan houden, zoals in rioleringsstelsels, in- en rond gebouwen met bouwtechnische gebreken, op alle plaatsen met onvoldoende aandacht voor hygiëne, in slootkanten, op ongecontroleerde vuilstortplaatsen enz.

Ze kunnen goed graven en zwemmen. Doordat hun vacht zich aanpast aan de leefomstandigheden hebben zij geen last van koude of warmte. Hun reuk is het voornaamste zintuig en ze zijn 's nachts het meest actief.

Het wijfje is tussen de 3-18 maanden doorlopend bevrucht. Ze werpt maximaal 15 keer 7-10 jongen. De jongen zogen vier weken en na drie maanden zijn ze geslachtsrijp. Afhankelijk van de nestgelegenheid en het voedselaanbod heerst er grote sterfte onder de jonge ratten. Onderzoek heeft uitgewezen dat van de ± 120 geboren ratten, slechts 40 exemplaren overblijven die deelnemen aan de voortplanting. De vermoedelijke leeftijd is 2-3 jaar.

Ratten zijn dragers van ziektekiemen (ziekte van Weil, Paratyphus e.a.) en kunnen veeziekten verspreiden zoals varkenspest, vogelpest, ziekte van Aujesky e.d. Ze bevuilen voedselvoorraden met hun uitwerpselen en brengen knaagschade toe aan verpakkingsmaterialen, houten vloeren, leidingen en kabels, isolatiematerialen enz.

Zodra de winter intreedt trekken ze van landbouwgebieden en andere buitenlocaties naar boerderijen en woningen. Verspreiding vindt ook plaats door transporten over de weg en met schepen.

Alvorens tot bestrijding over te gaan moeten de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen worden, zoals het dichten van naden en scheuren, klimplanten snoeien tot minimaal 60 cm. van ramen en muren vandaan, deuren goed sluitend maken, zonodig de riolering herstellen (een rat in een woning kan op een kapotte riolering duiden), onhygiënische omstandigheden opheffen enz.

De bestrijdingstechnicus adviseert u graag bij deze werkzaamheden. Daarna kan overgegaan worden tot het bestrijden van deze knaagdieren.

Als de plaag eenmaal onder de knie is, dan is een periodieke controle van minimaal 6 behandelingen per jaar onontbeerlijk, om herbesmetting te voorkomen. Vraag onze bestrijdingstechnicus naar de mogelijkheden op contractbasis.