Houtaantastende insecten zijn grofweg te verdelen in twee groepen:

  1. Nathoutboorders: richten alleen schade aan in de natuur in reeds door vocht aangetast hout.
  2. Drooghoutboorders: hout, wat verwerkt is in panden, kan door hun larven ernstig beschadigd worden .

De meest voorkomende drooghoutboorders in onze panden zijn de gewone houtworm, de grote houtworm en de huisboktor.

De gewone houtworm:

Gewone houtwormkevers tasten zowel loof- als naaldhout aan. De structuur van het boormeel is korrelig. De larven van de gewone houtwormkevers boren zich direct nadat ze uit het ei komen in het hout, waar ze gangen boren met een doorsnede van ongeveer 0,5 mm. De boorgangen zijn gevuld met boor- en vraatmeel, met daarin excrementen. Vaak vindt men hoopjes boormeel onder het hout. De ellipsvormige bolletjes in het boormeel zien er scherp afgetekend uit, zonder stof; dit beeld is zeer kenmerkend voor de gewone houtwormkever!

Het vrouwtje legt 20-60 eitjes en de ontwikkelingsduur van ei tot volwassen dier is ca. 3 jaar.

In het vroege voorjaar bevindt de pop zich net onder de oppervlakte van het hout. In de pop ontstaat het houtwormkevertje. Dit beestje drukt zich uit de pop, door het laatste  flinterdunne laagje hout, waarbij de typische ronde gaatjes ontstaan. Eenmaal op het hout aanwezig zoeken de mannelijke- en de vrouwelijke exemplaren elkaar op om te  paren. Het vrouwtje legt hierna de eitjes, de kevertjes sterven en de cyclus is rond.

De periode dat de kevers uitkomen is van mei tot augustus.

 

De bonte knaagkever:

ook wel genoemd grote houtwormkever of klopkever

Aan het begin van de lente kan je het zgn "kloppen" in het hout horen. De volwassen kevers tikken dan met het verharde halsschild en kop tegen het hout om de andere sekse te lokken. Vandaar de naam klopkever!

De bonte knaagkever tast zowel loof- als naaldhout aan. Vooral balkeinden en verbindingen worden aangetast door de larven. De boorgangen zijn gevuld met boormeel. Het boormeel heeft een grove structuur en ronde excrementen van ca. 0,75mm groot. De aanwezigheid van de bonte knaagkever is te herkennen aan de uitvliegopeningen die zich openbaren als kleine ronde gaatjes van ca. 2,5 - 4mm doorsnee.

De vrouwtjes zetten de eitjes af op wat vochtiger hout. Dit in tegenstelling tot de gewone houtwormkever, die in droog hout leeft. De larven eten namelijk alleen hout dat is aangetast door bepaalde soorten schimmels, die niet groeien onder droge omstandigheden. De bonte knaagkever is met name een plaag in vochtige gebouwen. Als het hout enigzins is aangetast door vocht, is deze makkelijk toegankelijk voor de bonte knaagkever.

Imago's paren binnen in de balken in zogenaamde kraamkamers en zetten daar hun eitjes af. Het vrouwtje legt 40-60 eitjes en het larvale stadium duurt meestal 2-3 jaar, maar kan oplopen tot 6 jaar.

De periode dat de kevers uitkomen is van januari tot juni.

 

De huisboktor:

De larven van deze kever kunnen tot wel 12 jaar in het hout leven (!), waardoor dus de schade aanzienlijk kan zijn. Soms is de bouwkundige staat van een pand dermate verminderd, dat een bestrijding niet meer kan worden uitgevoerd en alleen nieuwbouw een goed alternatief is.

Aantasting door de boktor is o.a. te herkennen aan:

Vaak rimpelig door de druk uit de boorgangen op het dunne fineerlaagje, dat nog intact is gebleven. Als men met een schroevendraaier in het aangetaste hout prikt, kan men gemakkelijk de boorgangen blootleggen die door de larven zijn "aangelegd" en ca. 4,5mm breed zijn.

 

Het vrouwtje legt ca 200 eitjes in naden van het hout. De larven, die na enige tijd uitkomen, boren zich in het hout maar blijven de eerste tijd nog vlak onder het oppervlak zitten. Na enige jaren knaagt de larve zich dieper in het hout. Na de verpopping knaagt de kever zich rond juni tot september naar buiten.

Hieronder een filmpje uit de praktijk wat niet vaak waarneembaar is. Ook voor onze bestrijdingstechnici was dit een unieke ervaring.

(Opmerking: het kan enige seconden duren voordat de film start ivm buffering)

 

 


BESTRIJDING:

Bij aantasting door de gewone houtworm is het voldoende om het te behandelen hout goed af te borstelen. Eventueel zwaarder aangetaste delen kunnen met een staalborstel behandeld worden. Hierna kan het in een waterdunne olie opgeloste bestrijdingsmiddel worden aangebracht. Dit gebeurt door middel van een bespuiting onder druk. Het insecticide dringt door in het hout, waardoor de larven gedood worden. Absolute voorwaarde is dat het hout vrij moet zijn van verf- en/of waslagen.

Indien de schade is ontstaan door knagerijen van de huisboktorlarven, dan dienen eerst alle gemaakte gangen zoveel mogelijk te worden opengelegd. Daarna moeten deze uitgeborsteld worden met de staalborstel, tot aan het gezonde hout. Dit dient zeer nauwkeurig te gebeuren. Daarna kan het hout behandeld worden. Bij zware aantasting zal gebruik gemaakt dienen te worden van pluggen om het bestrijdingsmiddel diep in het hout aan te brengen.

De grote houtworm of klopkever is het moeilijkst te bestrijden. Hierbij moeten gaten in het hout worden geboord, waarna de vloeistof onder hoge druk in het hout wordt geperst. Ook zullen op strategische plaatsen pluggen in het hout worden aangebracht, zoals bij boktorbestrijding.

Op bestrijdingen tegen houtworm geeft Mirado Ongediertebestrijding 10 jaar garantie en op de bestrijding van boktor en/of klopkever 5 jaar.

Allereerst zal echter een gedegen inspectie moeten plaatsvinden om de soort- en de mate van aantasting vast te stellen.