Er komen in Nederland vele soorten motten voor, waarvan de meeste onschadelijk zijn voor textiel.

Naast kleermotten zijn er ook de voorraadaantaster, zoals de cacaomot, vruchtmot, meelmot enz.

Twee soorten motten zijn verantwoordelijk voor het overgrote deel van de textielschade, met name de kleermot en de pelsmot. Beide zijn relatief kleine motjes en houden niet van licht. Vandaar dat ze zich meestal schuilhouden in donkere hoeken en spleten of donkere kasten. De aanwezigheid van deze motten wordt dan ook meestal pas zichtbaar als er schade aan het textiel wordt geconstateerd.

De larve van de mot veroorzaakt schade aan o.a. wollen kleding alsmede aan voorraden, zoals zaden en etenswaren.

Controle van insecten in opgeslagen producten is zeer belangrijk in de hedendaagse ongediertebestrijding.
Controlesystemen op basis van feromonen beschikken over vele voordelen ten opzichte van klassieke bestrijdingsmethodes, te weten:

Om bestrijding met chemische middelen te voorkomen kunnen er feromoonvallen geplaatst worden. Mirado Ongediertebestrijding maakt hierbij gebruik van de Funnel Trap, die zeer geschikt is voor het vangen van de volgende mottensoorten:

Meelmot
Cacaomot
Vruchtmot
Tabaksmot
Rozijnmot

De Funnel Trap wordt veelal geplaatst in opslagplaatsen voor korte- of langdurige opslag van voedingswaren, molens, bakkerijen, graanloodsen, opslagplaatsen van veevoeders, vracht- en containerschepen en grootwarenhuizen.

De Funnel Trap bestaat uit een opvangsysteem en een feromoondispenser. De feromonen zijn gebaseerd op vrouwelijke sexuele lokstoffen. Het systeem is makkelijk, voordelig en efficiënt. Voorts is het milieuvriendelijk en kan voedingswaren niet aantasten. Op alle risicoplaatsen is voortdurend controle. Wel moet om de zes weken de dispenser vernieuwd worden. Per 100m2 vloeroppervlakte dient één val geplaatst te worden. De vallen moeten minstens 10 meter uit elkaar hangen en ± 2-3 meter boven de grond. In gebouwen met een hoog plafond moeten echter wat meer vallen geplaatst worden, waarvan enkele op een hoger niveau. Ook in aangrenzende ruimtes, toegangswegen alsmede in ruimtes waar inkomende goederen worden opgeslagen dienen vallen geplaatst te worden.

De vallen moeten periodiek nagekeken worden. Het noteren van de aantallen gevangen motjes is belangrijk. Dit geeft een duidelijke richtlijn voor een eventuele verdere behandeling.

 

Van groot belang bij mottenbestrijding is het schoonhouden, regelmatig luchten van kleding en controleren van produkten die lang blijven staan. Indien de motten ergens worden aangetroffen dient men altijd de bron van aantasting te lokaliseren en deze zonodig te verwijderen. Het is raadzaam om daarna de naden en kieren te behandelen met een bestrijdingsmiddel.

Is de plaag onder de knie, dan is een periodieke controle aan te bevelen om uw bedrijf vrij te houden van dit ongedierte. Vraag onze bestrijdingstechnicus naar de mogelijkheden op contractbasis.