Muizenplagen in gebouwen worden meestal veroorzaakt door de huismuis. Dit zijn alleseters, met een duidelijke voorkeur voor zaden, peulvruchten, noten en vetrijke spijzen.

Huismuizen bestaan in allerlei kleurvarianten, zelfs albino’s.
Ze hebben een slanke bouw, grote oren en kraaloogjes. Hun staart is evenlang- of langer dan het lichaam. Een volwasssen muis is niet groter dan 10 cm.

De normale levensduur van een muis is ca. 1 jaar. Het wijfje werpt  6-10 maal ± 6 jongen.
De jongen zogen drie weken en zijn na twee maanden geslachtsrijp.
De grootte van de populatie hangt onder andere af van de nestgelegenheid, het beschikbare voedsel enz. Een familie heeft een eigen territorium. Mannelijke exemplaren domineren de lagere rangorde. Het leefgebied wordt verdedigd tegen indringende soortgenoten. Indien de populatie te groot wordt voor de voedselvoorziening of de nestgelegenheid vindt migratie plaats.

In de vrije natuur zijn muizen best nuttig als opruimers. Daarbij dienen zij zelf als voedsel voor grotere diersoorten. Maar in gebouwen zijn ze een ware plaag.

 

We zetten wat schadelijke gevolgen op een rijtje:

 

Maar de meeste schade die toegebracht wordt is de knaagschade. Omdat hun voortanden blijven groeien moeten ze knagen. En daar zijn ze niet erg selectief mee. Ze knagen aan alles wat ze tegenkomen. Ook aan kabels. Gevolgen hiervan kunnen zijn storingen aan telefoon- en computerapparatuur, stroomstoringen enz. De economische schade die deze diertjes kunnen veroorzaken is enorm.

Voor het weren van deze ongenode gasten is een stuk preventie van groot belang. Men dient er voor te zorgen dat het binnendringen van muizen zo moeilijk mogelijk gemaakt wordt. Denk hierbij aan het afdichten van kieren, scheuren en dergelijke, ventilatiegaten aan de buitenzijde voorzien van fijnmazig gaas, het zoveel mogelijk sluiten van deuren, borstelstrips onder de deuren enz. Een gebouw is nooit hermetisch af te sluiten, maar het zal zeker bijdragen tot een vermindering van de plaag. Onze bestrijdingstechnicus beschikt over speciale kit/pasta om muizen en zelfs insecten te weren!

Na het bovengenoemde zo maximaal mogelijk te hebben uitgevoerd, kan overgegaan worden tot het daadwerkelijk bestrijden. Een specialistisch werk, waarbij op strategische locaties voerplaatsen geïnstalleerd dienen te worden. Deze voerplaatsen worden voorzien van lokaas op basis van anticoagulantia. Een bloedverdunnend middel, waaraan de muizen na enkele dagen zullen sterven.

Is de plaag onder de knie, dan is een periodieke controle/bestrijding van 6- of 8 behandelingen per jaar aan te bevelen om uw bedrijf definitief vrij te houden van deze knaagdieren. Vraag onze bestrijdingstechnicus naar de mogelijkheden op contractbasis.