Zwam is een verzamelnaam voor alle soorten houtaantastende schimmels, zoals huiszwam en kelderzwam. Hoewel beide zwamsoorten hout aantasten is de huiszwam de meest gevreesde, omdat deze de grootste verwoestingen veroorzaakt! Zowel de huiszwam als de kelderzwam behoren tot de schimmels die bruinrot veroorzaken. Ze breken de cellulose in het hout af en veroorzaken daarmee de kenmerkende bruine verkleuring van het hout.

Houtrot (infectie door schimmels) is te onderscheiden in wit-, bruin- en zachtrot.


Zowel wit- als bruinrotschimmels dringen diep met hun draden in het hout door, in tegenstelling tot zachtrotschimmels, die alleen de buitenste lagen van het hout infecteren.

 

Huiszwam:

Huiszwam is de enige zwam die niet in de natuur groeit (wel sporen in de lucht). Nooit in een bos of geveld hout en nooit op buitenschrijnwerk dat blootgesteld is aan temperatuur- en vochtwisseling.

De groeisnelheid is variabel volgens omstandigheden. In de praktijk is dit ongeveer één strekkende meter per jaar.

Huiszwam kan droogte gedurende meerdere jaren overleven en na soms 9 jaar weer actief worden. Alleen droogleggen is dus niet voldoende. Er zal ook een chemische behandeling dienen plaats te vinden. Wanneer alle voedingsbestanddelen uit het hout opgebruikt zijn, zal de huiszwam via het metselwerk naar een andere ruimte doordringen en daar het hout gaan aantasten.

Bij alle klachten over huiszwam speelt het vochtprobleem een grote rol! Gunstige omstandigheden voor de huiszwam zijn:

Aantasting door huiszwam is o.a. te herkennen door:

 

Kelderzwam:
Deze zwam komt minstens evenveel voor als de huiszwam. De schade die veroorzaakt wordt is eveneens groot. Daar de fungus niet over dezelfde mogelijkheden beschikt om zich te verspreiden, blijft de aantasting gewoonlijk meer beperkt dan in het geval van de huiszwam.

De kelderzwam ontwikkelt zich op hout (of van cellulose afgeleide materialen) onder zeer natte omstandigheden. Het substraat moet veel vochtiger zijn dan voor de huiszwam. De optimale groei gebeurt in hout met een vochtgehalte van 50-60%. Huiszwam en kelderzwam vindt men daardoor niet op precies dezelfde plaatsen. Wel kunnen beide ongeveer gelijktijdig optreden daar er meestal een vochtgradiënt bestaat van zeer nat naar droog, en dus ook een zone die geschikt is voor huiszwamontwikkeling. Regelmatig stelt men vast dat de ontwikkeling van de kelderzwam voorafgaat aan die van de huiszwam.
Doordat de kelderzwam optimaal groeit onder dergelijke vochtige omstandigheden, is de soort gevoeliger voor uitdroging dan de huiszwam. Uitdrogen alleen is echter in de meeste gevallen onvoldoende om de fungus volledig te vernietigen. Een behandeling met fungiciden blijft noodzakelijk.

Myceliumstrengen van de kelderzwam kunnen wel over metselwerk en stenen groeien.

Zwambestrijding moet niet onderschat worden en is zeer specialistisch werk. De oorzaak aanpakken (ventilatie etc) en behandelen met een fungicide zal altijd samen dienen te gaan.

Voor een inspectie of overige informatie kunt U contact opnemen met:

078-6513638